BC LOGIA, Tvorba inovací s vzdělaným a nadšeným týmem

Tajemstvím úspěchu BC LOGIA a.s. není pouze v jejím informačním systému WinyX©, ale i v srdci společnosti v jejím týmu. Tým tvoří vzdělaní a chytří jednotlivci, kteří jsou zcela pohlceni svou prací. Historie společnosti ukazuje, že se podařilo vytvořit vyvážený a dobře fungující kolektiv, kde bez nadsázky každý člen žije svou prací.

Zapálení lidé měnící svět

V týmu BC LOGIA, a.s. se setkáváme s vzdělanými a chytrými jednotlivci, kteří mají nejen silné technické dovednosti, ale také vášeň pro inovace. Tito lidé nejenže sledují nejnovější trendy v oboru informačních technologií, ale jsou také připraveni měnit svět pomocí svých nápadů a projektů.

Vyvážený mix odbornosti a nadšení

Klíčem k úspěchu BC LOGIA, a.s. je vyvážený tým, který spojuje různorodost odborných znalostí s neomezeným nadšením pro práci. Tímto způsobem společnost nejen dosahuje vynikajících výsledků, ale také udržuje pozitivní firemní kulturu, kde každý člen týmu cítí odpovědnost za svou práci.

Měnící svět a přebírání odpovědnosti

Tým BCL má to štěstí, že pracuje s chytrými, inovativními a zapálenými kolegy, kteří nechtějí jen měnit technologie a zavedené postupy, ale také přebírat odpovědnost za svůj přínos k úspěchu společnosti. Tato kombinace vzdělání, vášně a odpovědnosti je klíčem k udržení vysoké úrovně produktivity a kreativity.

Partnerství a společenská odpovědnost

BC LOGIA se snaží být společensky odpovědnou firmou. Vnímá že je to v zájmu podniku samotného, neboť odpovědné chování zvyšuje produktivitu práce a loajalitu zaměstnanců a přináší podniku dlouhodobě udržitelnou konkurenční výhodu. Předpokladem úspěchu je systematický přístup, kdy odpovědné chování navazující na obchodní strategii, hodnoty a poslání firmy. Proto volí takové aktivity, které odpovídají charakteru podniku a očekávání klíčových stakeholderů neboli zainteresovaných osob. Jedná se zejména o podpory aktivních společenských komunit, vztahu k historii vlastního regionu a širšího historického povědomí. Proto je společnost dlouhodobým partnerem zejména historicko-společenských akcí, ústavů sociální péče, či podporuje unikátní chov tukanů v Hodonínské ZOO.

BC LOGIA, a.s. tak poskytuje nejen dobré IT řešení, ale také vytváří prostředí, kde jsou inovace podporovány a kde lidé mohou skutečně měnit svět.

Exkluzivní časopis VYtříděno s BClogia, a.s.

Aktivně podporujeme historii

Máme pro Vás video našeho tukana. Živě ze ZOO Hodonín.

Společnost BC LOGIA, a.s. podporuje unikátní chov Tukanů pestrých v ZOO Hodonín.