...děláme Vás silnější!

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO VAŠE ODPADY

Who we are

Kdo jsme

Společnost působí na trhu již od roku 1990. Původní společnosti UNIS-VS, spol. s r. o. a Brnoconsult, s. r. o. v roce 1996 založily akciovou společnost BC LOGIA, a.s. se sídlem v Brně. Tato v roce 2011 převedla své aktivity na českém trhu na společnost BC LOGIA service, s.r.o. a slovenské na BC Logia SK, a.s.. Později vznikla BC Logia Polska, s.z.o.o , která zaštituje polské zákazníky. BC Logia service, s.r.o.  v současnosti vyrábí a implementuje do národních prostředí celou škálu produktů informačního systému WinyX©.

Společnost zaměstnává či spolupracuje se zkušeným týmem spolupracovníků zaměřených na tvorbu informačních technologií a patří ve své kategorii mezi několik významných výrobců na trhu. Produkt WinyX© autoři vyvíjí již více jak 25 let. Původní systém UniS Vs byl rozpracován a rozšířen do unikátního autorského řešení. To vše zajišťuje zkušený autorský kolektiv a vysoce specializovaní specialisté naší společnosti.

Společnost vlastní tři fyzické osoby, které jsou zároveň v managementu skupiny BC Logia. To, spolu s ostatními faktory, zajišťuje i další perspektivu této skupiny.

Náš cíl je obsažen i v mottu..  pomocí moderních technologií, znalostní ekonomiky a mnoholetých zkušeností dělat naše zákazníky silnější.

What we do

Co děláme

BC LOGIA service, s.r.o. Je především autor vyspělého systému WinyX. Tento systém vyvíjí už od roku 1993 a za svou dobu prošel řadou pokročilých inovací. Dále distribuje a poskytuje služby spojené zejména s tímto systémem.  Součástí implementací je poskytování mnoholetého know-how kolektivu autorů. Společnost také vyvíjí a implementuje různé nadstavby systému a to jak softwarové, tak hardwarové, jako je produkt MotivátorX, či projekt Digistazka.    

Všechny naše produkty jsou koncipovány jako otevřené, stavebnicové a variabilní. Jsou to především  systémy komplexních ekonomických a provozních agend pro různé municipální společnosti a firmy zabývající se řízením svozu a likvidace odpadů.

Zároveň poskytuje část služeb pro své zahraniční sesterské společnosti působící na Slovensku a v Polsku. Pobočková síť je zajištována jak vlastními organizačními jednotkami, tak kapitálově spojenými společnostmi skupiny BC GROUP.

Products

Produkty

RODINA PRODUKTŮ SYSTÉMU WINYX

WinyX je komplexní informační systém pro řízení společností, který ve svých modulech provázaně řídí a digitalizují činnosti jednotlivých oblastí podnikového řízení. Pro takové systémy se vžilo označení ERP systém. ERP má oproti neintegrovaným systémům, dvě hlavní přednosti: sjednocený celopodnikový pohled na vše, co se v různých částích odehrává, a společnou podnikovou databázi, sdružující a uchovávající veškerá podniková data. A to přesně WinyX je.

Jedná se o nadčasový produkt, který se svou funkčností snaží splňovat nejen všechny požadavky kladené na informační systémy při současném stavu vývoje informačních technologií, ale pracuje i s jasnou vizí a připraveností na očekávaný vývoj této dynamicky se rozvíjející oblasti v budoucích letech.

Systém je jako celek navržen především pro využití v technologii terminálového režimu, což ale není podmínkou.  V principu jde o práci na vzdáleném počítači, kdy se ke klientovi posílají pouze obrazovky aplikace a od klienta se posílají stisky kláves a pohyby myši. Pro vytvoření terminálového serveru, na kterém pracuje takto více lidí, používáme prověřený software Microsoft Terminal Services. V rutinním provozu největší aplikace obsluhuje 250 terminálů. V současné době informační systém WinyX využívá více jak 2000 Koncových uživatelů.

ZÁKLADNÍ SCHÉMA SYSTÉMU WINYX

Více informací

WinyX envi je rozdělen do několika modulů zpracovávajících úkony spojené se svozem a likvidací odpadu. Jsou to především tyto agendy: 

    WinyX Envi Smlouvy

Modul Smlouvy slouží především ke sledování a vyhodnocování obchodních a marketingových aktivit. Modul dále zajišťuje přehlednou a podpornou evidenci jednotlivých likvidačních míst, vč. cen, platností a všech souvisejících náležitostí.

   WinyX Envi Dispečer

Modul Dispečer slouží především ke sledování a vyhodnocování provozních a dopravních aktivit. Systém umožňuje ve svých evidencích podrobně nad jedním Denním záznamem vytvářet různé varianty jízd, či vytvářet jízdy i bez denních záznamů.

   WinyX Envi Hlášení a sklad

Modul Hlášení a Sklad slouží jak k vyhodnocování pohybů a stavů odpadů na jednotlivých LM koncového uživatele, tak i na koncových zařízeních kam odpady koncového uživatele směřují. Systém agreguje všechny potřebné informace pro tvorbu všech zákonných hlášení, případně vytváří podklady pro jejich vyplnění.

   WinyX Envi Váha

Modul Váha slouží především ke sledování a vyhodnocování skládkových činností a činností jež přímo souvisí se stacionárním vážícím zařízením. Systém umožňuje ve svých evidencích podrobně evidovat jednotlivá vážení, včetně všech souvisejících podkladů.

Přejete si více informací? Kontaktujte nás ZDE

Více informací

WinyX fin je rozdělen do několika modulů a představuje komplexní systém účetních a ekonomických agend. 

Svou koncepcí a robustností je určen především středním a velkým zákazníkům. Systém, který obsahuje ekonomické agendy, především účetnictví a zpracování všech finančních dat. Je možné jej dodávat odděleně, nebo společně s sadou programů WINYX envi. Systém je rozdělen ve své dekompozici do těchto základních modulů:

  WinyX Fin Účetnictví

Modul Účetnictví slouží ke správě finančních záznamů. Jedná se o modul obsahující podvojné účetnictví s celým příslušenstvím, evidence DPH, Saldokonta atd.. Je určen pro střední a větší organizační jednotky s možností účtování v konsolidacích či výkaznictví v různých metodikách, vč. jazykových mutací.

  WinyX Fin Banka

Modul Banka slouží především ke komunikaci s bankou a automatickému zpracování bankovních transakcí. Systém umožňuje ve svých evidencích podrobně evidovat jednotlivé účty, oprávněné osoby, a práva k nim. Na základě souboru poskytovaného bankou v různých formátech dokáže tento rozklíčovat a následně zpracovat, včetně rozdělení či sloučení plateb či dohledávání variabilních symbolů. Stejně umí připravit a zpracovat příkaz k úhradě.

  WinyX Fin Sklad materiálu

Modul Sklad slouží k evidenci skladu a veškerých souvisejících transakcí. Systém podporuje veškerou práci pro sklady středního a velkého rozsahu včetně možnosti meziskladových a jiných převodů . Systém automaticky vytváří záznamy do všech souvisejících agend.

Přejete si více informací? Kontaktujte nás ZDE

Více informací

WinyX spec je balíkem rozšiřujících modulů, které jsou přispůsobeny potřebám našich zákazníků

Moduly jsou vytvořené speciálně pro naše klienty, rozhraní (interface) do jiných systémů, nastavení a administrace systému, atd. Obsahuje tyto moduly:

  WinyX Spec Evidence       
         veřejného  osvětlení

V modulu je vedena evidence o všech světelných bodech, jejich připojení. Evidence vlastnických vztahů, provedené údržby, platností revizí, vydaného materiálu i podrobná evidence provedených úkonů. Systém eviduje spotřebu elektrické energie a umí ji rozpočítat do každého světelného bodu, či přípojného místa. Systém má lokaci GPS a celou síť umí efektivně zobrazovat na mapách.

  WinyX Spec Logistické systémy

Speciální vazby na systémy sledování vozidel a dopravních prostředků včetně vzájemného sdílení dat. Systém je možné připojit k libovolnému GIS prostředí, pracujícímu v terminálovém prostředí. V současnosti naše systémy spolupracují se systémy společností Digitech s.r.o. (systém Plantour ), Radium, spol. s.r.o. (systém Fleatwere) a GX Solutions a.s. (GX Municipal).

  WinyX Spec Elektronická
podatelna

Systém pro evidenci oběhu dokladů ve firmě. Sleduje a digitalizuje veškerý oběh písemností, jejich elektronizaci a následné zpracování, včetně firemního Work Flow. Systém využívá služeb MS Share point server.

  WinyX Spec Evidence docházky

Specializovaná agenda na evidenci docházky a její vyhodnocování. Je propojena se systémem WinyX Envi a umožňuje vzájemné vyhodnocování provozně technických dat spolu s evidencí docházky a následného napojení do libovolného mzdového systému.

  WINYX spec Zákaznické
centrum

Agenda na sběr podnětů a vzájemnou komunikaci se zákazníkem. Systém umožňuje sběr objednávek, vyhodnocování reklamací a stížností, stejně jako sběr podnětů a ohlasů. Systém se skládá s tenkého veřejného klienta (webová aplikace) a neveřejné části integrované do systému WinyX©.

  WinyX Spec Správa hřbitova

V modulu je efektivně vedena evidence o hrobových místech, kolumbáriích a vsypových loučkách, je vedena evidence zemřelých, evidence nájemců hrobových míst, aktuálních majitelů a plátců. Systém umožňuje tvorbu nájemních smluv, sledují se platnosti uzavřených smluvních vztahů s navazující tvorbou faktur a sledování plateb nájmů a služeb spojených s údržbou hrobového místa. Přehledné vyhledávání jednotlivých hrobových míst podle vybraných parametrů, možnost identifikace hrobu s vazbou na GPS souřadnice.

Přejete si více informací? Kontaktujte nás ZDE

 

Více informací

Naše internetová aplikace Motivátor X nabízí dokonalý přehled o odpadovém hospodářství radnicím a občanům. Jedná se o zcela nový motivační systém pro domácnosti a obce a vede uživatele mimo jiné k tomu, aby šetřili své peníze spojené s platbami za likvidaci odpadu.

 Cesta k úsporám 

Propracovat se k lepšímu třídění odpadu, a tedy i k finančním úsporám umožňuje neustálý a přesný přehled o odpadovém hospodářství za bytovou jednotku či danou lokalitu. Nově vyvinutý softwarový nástroj Motivátor X je pomyslným průvodcem na této cestě. Komunikuje i s jinými programy zabývajícími se odpadovým hospodářstvím, kdy z nich bez potíží přebírá a zpracovává data – mimo jiné přímo kooperuje i s programem WinyX společnosti BC LOGIA, a. s., který má desítky spokojených uživatelů. Další důležitou informací je to, že tvůrci programu vytvořili aplikaci hned ve dvou provedeních, kdy součástí je Portál obce určený již dle názvu pro obce a města. Portál občana je aplikace uzpůsobená pro uživatele z řad občanů.

Přejete si více informací? Kontaktujte nás ZDE

 

Více informací

Jedná se o ucelenou hardwarovou nadstavbu systému sledující kompletní telemetrii vozidla.
Zařízení je neinvazivně připojeno přímo k řídící jednotce vozidla, kde snímá veškeré provozní informace poskytnuté palubní jednotkou vozidla. Dále má svůj vlastní GPS lokátor a sběrnici na ostatní implementovaná zařízení na vozidle (např. váhy). Tato data plynule sdílí přímo do aplikace WinyX, která ji umí plynule či dávkově zpracovat. K zařízení je možné dodávat i tablet pro obsluhu vozidla, kde je možné on-line sdílet příkazy a plány jízd. Jedná se o vlastní konstrukci společnosti BC Logia. Provedením i cenou unikátní na trhu.

Přejete si více informací? Kontaktujte nás ZDE

Services

Služby

Jsme společnost s komplexním zázemím a dlouholetými zkušenostmi v oblasti IT technologií. 

                                                                            Všechny procesy pravidelně vyhodnocujeme a snažíme se o jejich zlepšení.  

Úvodní analýza potřeb

Neočekávejte od nás žádná dalekosáhlá slovní cvičení a tisícistranné materiály, které čte pouze sám autor. Krátká účelná analýza a stanovení základních potřeb, to je to co potřebujete. Postupujeme vlastní metodou „Parts to Parts“, což je osvědčená metoda postupných kroků, jejich zpětného vyhodnocování a postupování k cíli, dle pevně dané struktury.

 HW a SW doporučení

Umíme navrhnout, vybrat a případně i dodat, prostřednictvím našich partnerů optimální hardwarovou a systémovou konfiguraci tak, aby jste své peníze zbytečně neinvestovali do něčeho, co stejně za rok zastará, na druhou stranu aby Vaše investice nebyla poddimenzovaná a systém pracoval optimálně. Poměr cena x výkon, je základním ukazatelem úspěšnosti implementace.

Služby zákaznického centra

Naši kvalifikovaní a proškolení pracovníci jsou připraveni poskytnout okamžitou pomoc s jakýmkoliv problémem, týkající se používání systému WinyX©. Pomocí vzdálené správy, řešíme desítky podnětů a ohlasů. Pomáháme co nejúčelněji využívat systém WinyX©, odstraňovat problémy. V okamžiku havárie umíme zaktivovat naše pracovníky tak, aby byl problém kategorie A (nejvyšší kategorie), odstraněn do 4 hodin od nahlášení. Ke komunikaci slouží propracovaný portál Zákaznického centra. Samozřejmostí jsou datové úpravy a opravy dle zadání klientů.

Organizační a pracovní optimalizace

Navrhneme Vám takové změny ve firmě, které povedou k optimálnímu pracovnímu výkonu každého pracovníka. Nejdražším článkem procesu jsou vždy lidé, ale zároveň jsou i článkem nejcenějším. S tím přistupujeme ke každé implementaci, tak aby byly zachovány znalosti a Know-how pracovníků ale zároveň došlo k nákladové optimalizaci lidských zdrojů. Máme za sebou více jak 15 leté zkušenosti fungování ve firmách různého zaměření a velikosti.

Dodávka aplikačního software

Široká paleta produktů WinyX© Vám nabízí ucelený informační systém, postavený na míru a dle potřeb organizace různých velikostí. Více jak 20-ti letý vývoj, neustálá inovace a specializace a vědomosti a um našich pracovníků, udělaly ze systému WinyX© unikátní systém, který používají různé firmy ve střední Evropě

Instalace systémového a aplikačního software

Umíme připravit prostředí vašich sítí a serverů na aplikaci, tak aby vše probíhalo optimálně za co nejnižší náklady. Máme kolem sebe dostatečně velký a kvalifikovaný tým pracovníků, kteří si umí poradit i s těmi nejnáročnějšími technologiemi. K instalaci Vás nemusíme navštívit, stačí nám vzdálené připojení. Operativně řešíme kolizní a problematické situace. Umíme flexibilně spolupracovat s Vašimi stávajícími, či budoucími správci sítí. Dokážeme tuto službu zajistit i v našem Cloudovém řešení tak, aby koncový zákazník měl WinyX zcela bez starostí. Pro běh našich aplikací využíváme především systémy z široké škály rodiny produktů Windows, v šíři a verzích tak jak jsou uváděny na trh. Systémy udržujeme v režimu -10 let.  

 

Programování na zakázku

Pro potřeby našich klientů, umíme vyvinout a naprogramovat jakoukoliv část aplikace tak, aby v těchto specializovaných agendách byly zapracovány speciální požadavky našich klientů

Školení obsluhujícího personálu

Propracovaný systém školení, a to jak úvodních tak pokračovacích zaručí, že personál bude přistupovat k systému kvalifikovaně a odborně. Máme zpracovanou metodiku na základě dlouholetých zkušeností a nejnovějších didaktických postupů a metod. Školíme jak na místě u klienta, tak na našich pracovištích, či specializovaných učebnách.

Our clients

Naši klienti

AVE
Metallplast
SUEZ
TSMO
TSJE
SMOLO

a další…

Kontaktujte nás

BC LOGIA service, s.r.o.
Baarovo nábřeží 38
614 00 Brno

 

+420 543 215 523
+420 543 215 526

info@bclogia.cz

IČO: 26248867
DIČ: CZ 26248867

Najdete nás: 

Brno

Baarovo nábřeží 38
614 00 Brno
Tel.: +420 543 215 523 – 526

Praha

 

Slovensko

Vodná 27
949 01 Nitra
Mobile: +421 911 764 000