Choose your product
tukan
reklama

Upozornění!

Vypadá to, že máte aktivovaný AdBlock. Pro správné zobrazení stránek jej prosím deaktivujte.

Krátký profil

Společnost působí na trhu již od roku 1990. Původní společnosti UNIS-VS, spol. s r. o. a Brnoconsult, s. r. o. v roce 1996 založily akciovou společnost BC LOGIA, a.s. se sídlem v Brně. Tato v roce 2011 převedla své aktivity na českém trhu na společnost BC LOGIA service, s.r.o., která v současnosti vyrábí a implementuje do národního prostředí systémy WinyX©.

V roce 2012 společnosti BC LOGIA, a.s. a Navertica a.s. uzavřeli dohodu u spolupráci a poskytování partnerských řešení. Cílem je koncentrace a spojení vývojových a konzultantských kapacit. Tímto spojením našich společností a jejich dceřiných firem, dochází k vytvoření partnera disponujícího více jak stovkou vysoce kvalifikovaných pracovníků, plně pokrývající širokou škálu potřeb našich koncových uživatelů. Cílem je také plně integrovat systém WinyX do prostředí a platformy systémů Microsoft Dynamics NAV a AX a naopak otevřít těmto platformám IT trhy v oblasti odpadového hospodářství. Věříme, že tato spolupráce přinese užitek především Vám, našim významným partnerům.

Co děláme?

BC LOGIA service, s.r.o. distribuuje a poskytuje služby spojené zejména s vyspělými informačními systémy WinyX©, v nichž je zhodnoceno více jak dvacetileté know-how kolektivu autorů.

Produkty jsou koncipovány jako otevřené, stavebnicové, variabilní systémy komplexních ekonomických a provozních agend, řízení svozu a likvidace odpadů.

Zároveň poskytuje část služeb pro své zahraniční sesterské společnosti působící na Slovensku. Pobočková síť je zajištována jak vlastními organizačními jednotkami, tak kapitálově spojenými společnostmi skupiny BC GROUP.

WinyX Lite

“Za co jiní platí miliony, Vy dostanete zadarmo!”

Od mě­sí­ce lis­to­pa­du je u­vol­něn na trh sys­tém WinyX LITE© ur­če­ný pro ma­lé a střed­ní fir­my. Jed­ná se o pl­no­hod­not­ný sys­tém, jenž po­u­ží­va­jí nej­výz­nam­něj­ší fir­my v ob­las­ti lik­vi­da­ce od­pa­dů, kte­rý bu­de u­vol­něn pro seg­ment ma­lých fi­rem.

facebook
reference

Mezi naše největší a nejvěrnější zákazníky patří:

…a další

rss
info@bclogia.cz
+420 543 215 523
kmen
koruna

Copyright © 1990 - 2019 BC LOGIA, a.s., všechna práva vyhrazena.   |   Design: © 2011 ekipa grafik s.r.o.   |   © 2011 comm4u.eu